سیستان برای سومین بار...
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 

من سکوتی هستم که قبل ازهر فریادی لازم است.

چرا زابل پایتخت ایران باستان؟

چنانکه تاریخ ایران نشان می دهد،قبل ازاسلام وبعدازآن،هرچندوقت،یکی ازنقاط این سرزمین،مرکزحکمرانی می شد.که براین اساس؛ایران زیبا،تعداد هیجده پایتخت تغییرداده است.درهرعصرودوره ای بنابرقدرت اقوام ونژادها،پایتخت ازشهری به شهردیگردست به دست گردیده است. اصفهان،تهران،شیراز،نیشابور،همدان،دامغان و...

سرزمین سیستان این افتخارراداشته که دوبارپایتخت ایران باشد،مرتبه اول درزمان حکومت  شاهان کیانی که هزارسال طول کشید وزابل پایتخت ایران باستان بود،ومرتبه دوم درقرن سوم  وچهارم هجری(به مدت یکصدوچهل سال) درزرنج توسط شاهان صفاری  که فرامین حکومتی ازاین شهربه اقصی نقاط ایران وجها ن صادرگردید.وروزی فراخواهدرسیدکه  همه نگاه هابه سیستان است وسیستان برای سومین بارپایتخت ایران زمین خواهدشد...


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 22 اسفند 1398برچسب:, :: 6:17 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

چراسیستان برای سومین بار؟

هرگاه ایران عزیزازبی عدالتی وظلمت وتهاجم اجانب موردتهدیدباشدمردمی ازشرق به پاخواسته ،ایران بان شده ورهایی بخش خواهندبود.

مرتبه اول،رستم وخاندانش درمنطقه سیستان،ایران راازشرتورانیان ستمگر،نجات دادندواسطوره شدند.

مرتبه دوم،یعقوب لیث صفاری وخاندانش درمنطقه سیستان،باتشکیل اولین حکومت ملی ایران پس ازاستیلای کامل اعراب برکشورمان  ،ایران راتاحدودی ازشراعراب ستمگرنجات دادواگربیماری یعقوب ونیرنگ دربارعباسی نبود،اکنون تاریخ جوردیگری نوشته شده بود.

 

مرتبه سوم،ظهورسوشیانت درکوه خواجه(اوشیدا)سیستان درکناردریاچه هامون(کانسه اویا)در میانگاه(وسط)جهان(نصف النهارنیمروز)به عنوان منجی بشریت درکنارمنجی دین اسلام امام مهدی ومنجی دین مسیح ویهود،عیسی نبی است که این بزرگواران درکنارهم؛ تمامی بشریت را ازشرستمگران جهانی نجات خواهندداد.


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 اسفند 1398برچسب:, :: 4:0 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

کانالهای تلگرامی طوایف سیستان:لطفاًاگرنشانی تلگرامی سایرطوایف سیستان راداریدازطریق نظرات اعلام فرمائید.

-طایفه قزاق-https://telegram.me/ehsnt
-طایفه سراوانیhttps://t.me/saravanifamily

-طایفه بزیhttps://t.me/bazzifamily

-طایفه کوهکنhttps://t.me/kouhkan

-طایفه گله بچهhttps://t.me/galebatche

-طایفه پودینهhttps://t.me/poodeneh

-طایفه خمرhttps://t.me/Qambarani

-طایفه سارانیhttps://t.me/saranii

-طایفه نورزاییhttps://t.me/noorzaei

-طایفه سرگلزاییhttps://t.me/sargolzaee

-طایفه سرابندیhttps://t.me/sarabandi_family

-طایفه برهانزهیhttps://t.me/borhanzahikhas

-طایفه صفرزاییhttp://telegram.me/safarzaie


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 6 شهريور 1396برچسب:, :: 3:55 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

چه زحماتی برای نوشتن وگردآوری مطالب طی چندساله برای این وبلاگ کشیده شد وچه راحت کانالهایی همچون: ...بدون ذکرمنبع ،مطالب رابه نام خودشان تمام می کنند.

کپی بکن برادرامامنبع روهم ذکرکن.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 2 مرداد 1396برچسب:, :: 11:7 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 8 تير 1396برچسب:, :: 7:11 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1396برچسب:, :: 7:16 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

25اردیبهشت سالروز بزرگداشت فردوسی کبیر گرامی باد


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396برچسب:, :: 6:36 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

مردم شریف زابل جان لطفاً دقت بفرمائید:
مطمئنا درجریان تعداد منتخبین مردم در شورا قرار دارید که تعداد ٧ نفر از بین تمام افراد ثبت نام کننده که آرای بیشتری را به خود اختصاص دهند بر مسند شورا خواهند نشست.حال میخواهیم برای روشن ساختن انتخاب شما و کمک به تبلیغات کاندیدها در راستای روشنگری نکاتی را خدمتتان عرض کنم.امید است که سرلوحه ی افکار و آرای خود قرار داده تا بهترین انتخاب را برای شهر زابل داشته و در آینده نیز خودمان را سرزنش نکنیم.
واجدین_شرایط
1.بومی بوده ومدتها در زابل سکونت داشته باشد.(مشکلات شهر را بشناسد ودر دسترس مردم باشد)
2.مدیر و مدبر باشد.(نشود که فقط به مدرک تحصیلی خود دل بسته باشد وبی تجربه در امورات باشد).
3.با تقوا وخدادوست باشد.(که معنی آمرزش و کارخیرخواهانه را به خوبی درک کند)
4.بدون جبهه ونگاه سیاسی وجناحی باشد.(هر که وابسته به گروه وجناحی خاص باشد وام دار آن گروه شده وزمینه فساد شکل میگیرد)
5.سن معقول.(نشود که سن و سالش بسیار زیاد یا بسیار کم باشد که از پختگی خاص او بتوان استفاده کرد وهمچنین در انجام امور بجهت کهولت سن کم نیاورد)
6.کارنامه موفق.(نکند که با کارنامه ای سیاه بیاید و خود را به مردم خوب نشان دهد و حتما کارنامه خود را شفاف به مردم عرضه کند)
7.وفای به عهد.(هر قول و وعده ای که به مردم میدهد را بخوبی به یاد بسپارد و بداند که با رای تک تک مردم بر این جایگاه تکیه زده وتوقعات و خواسته ها را درک وبرای آنان برنامه بهتری از دیگران ارائه کند).
8.برش کاری و مسئول شناسی.(در عین حال که تمام خصوصیات ذکر شده فوق را داراست از پتانسیلی برخوردار باشد که بتواند طرحها و برنامه های پیش رو را با رابطه خوب با مسئولین سطوح بالاتر پیش برده و به سرانجام رساند)
9.سیاستمدار واستاد سیاست بازی.(در این موارد شخص کاندیدا باید بداند چه کاری را در چه زمانی وبه چه دلیل انجام دهد.طوری نشود که برنامه ای بریزد ودر گذار زمان متوجه اشتباه خود شود)
10.قابلیت انعطاف پذیری بالایی داشته باشد.(بطور مثال در شورایی که اعضای آن 5 نفر واکثریت آرا 3 یا 2 نفر میباشد طوری انعطاف پذیر باشد که طرح و برنامه خوبی را بدلیل مشکلات درون شورایی تایید یا رد نکند.لذا به همین دلیل شورا باید بصورت انفرادی گروهی یا تک سلیقه ای انتخاب شوند تا مردم را بازیچه ی این افکار کودکانه قرار ندهند.
لطفا با اتحاد وهمدلی خودمان_میسازیم را میسر سازیم.
گوشه ای از نگاه منصفانه حقیر بود از مسائلی که روشن شده ودوباره ندیدن و مجهول ماندنش باعث عقب ماندگی اجتماعی اقتصادی وفرهنگی خواهد شد.
تلنگر ⚖عدالت اجتماعی توسط خودمان به ثمر مینشیند.
هم انديشان سيستاني


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 10 ارديبهشت 1396برچسب:, :: 9:6 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 30 فروردين 1396برچسب:, :: 1:5 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

اينجا زابل،مرگ در نهایت فقر و بي خانماني وجنازه فردي پس از دو روز بلاتكليفي!!!


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 11 اسفند 1395برچسب:, :: 12:39 قبل از ظهر :: توسط : mojtaba

واژه واژه ام را در شاهنامه بیاب...
که رستم یلی بود درسیستان...

اول بهمن زادروز فردوسی کبیر برهمه ایرانیان به ویژه سیستانیان مبارک


ارسال شده در تاریخ : جمعه 1 بهمن 1395برچسب:, :: 3:39 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 19 دی 1395برچسب:, :: 9:3 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

شماره کارت بانک صادرات بنام مرکز نیکوکاری و فرهنگی ام المومنین حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها )   
بابت کمک
6037691980002059
برای بزرگوارانی که میخواهند کمک مالی نمایند
یا به صورت پرداخت آنلاين از لینک زیر پرداخت نمائید https://www.payping.ir/Sistan1395
سامانه پیامکی: 10009002
کانال تلگرامی
@sistan1395hirmand


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 19 دی 1395برچسب:, :: 9:0 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 138 صفحه بعد

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content