توحید-42
 
سیستان برای سومین بار...
زابل پایتخت ایران باستان
 
 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:45 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درمان با آبزيان:براي جلوگيري از خون دماغ شونز ( جل وزغ) فرق سر مي گذاشتند

جگر درمانی:براي بيرون آوردن گلوله، جگر گوسفند را مي كوبیدند و در محل تيرخوردگي مي گذاشتند که اینکارباعث می شدگلوله خود به  خود بيرون بیاید

درمان با خاكستر:براي پيش گيري ازخون ريزي هاي جراحت ،دستمال ابريشمي سياهي را مي سوزاندند و سوخته ی آن را روي زخم مي پاشیدند، يابراده ی چرم روي زخم مي گذاشتند

ریگ درمانی:برای پادرد مریض را تا سينه در ريگ روان دفن مي کردند.

گذر درماني:بچه كه صرع داشت وازهوش مي رفت سه بار او را از سوراخ ديواري عبور مي دادند و بعد بچه را درون پارچه ی سبز مي پيچيدند .


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:40 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

پرنده سیخدم (فیلوش) در راسته غازسانان و تیره مرغابیان و زیر تیره اردکها قرار دارد و از اردکهای روی آبچر است.اين پرنده در آب هاي شيرين و لب شور، باتلاق ها، بركه ها، سواحل درياها و مصب هاي باتلاقي ایران و بالخصوص سیستان به سر مي برد و در زمانهاي غروب و يا شب براي پيدا كردن غذا روي آبچري مي كند. در زمان لانه سازي اين پرنده از حشرات آبي، حلزون ها و سخت پوستان نيز تغذيه مي كند.لانه اين پرنده به صورت حفره كم عمقي است كه روي زمين كنده مي شود و روي آن با گياهان پوشانيده مي شود. اين پرنده لانه خود را در نواحي خشك و دور از آب درست مي كند. در دوره جفت يابي، اغلب تعدادي پرنده نر ديده مي شود كه در تعقيب يك پرنده ماده در پرواز هستند.


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:35 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

دختران ماداميكه ازدواج نميكردند حق آرايش صورت وموي كنار گونه ها"چتر " را نداشتند . اگر چنين اتفاقي مي افتاد به معناي خروج از سنت وروش پدران يا خاندان بحساب مي آمد

در( چتر چيدن) بخشي از موههاي سر دختر ويا زن به سبك خاصي شانه وتنظيم مي گرديد وبا چندين سنجاق (سنجاق چتري ) وديگر وسائل تزئيني به شكل يك شانه سرزنانه در روي گوشها وبخشي از گونه ها آويز مي شد. وبقيه موها نيز به دلخواه عروس ويا اطرافيان بافته مي شد آنهم انواعي داشت مانند، جَلد، زنجيرباف ،سنجاق ،ريزباف ، واريخته يا واريز و... كه بيشتر با كمك واستفاده از روغن حيواني يا كره حيواني نيز انجام ميگرفت

موي سر زنان ودختران سيستاني در گذشته با تخم مرغ محلي يا ماده اي به نام گِل سرشوي شسته وتميز مي گرديد . موي دراز كه تا كمر يا به قولي تا پاشنه پا نيز مي رسيد از بهترين بود

يكي از رموز مهم تشخيص بين زن يا دختر بودن ويا متاهل يا مجرد بودن زنان در گذشته همين چتر بود . زيرا اگر زني به هر دليلي همسرش را از دست مي داد حق نداشت چتر بچيند وبايد موهايش را در پشت گوشها، بر روي گوش وبخشي بر روي گونه قرار مي داد

كه اگر زني موهايش در پشت گوشها قرار ميگرفت به معناي بيوه بودن بود وديگر نيازي به پرس و جو نبود . در مقابل اگر زني شوهرش را از دست ميداد وچتر مي چيد در حقيقت يك كار غير مردمي انجام مي داد وبر خلاف سنت پدران عمل نموده ومذموم بحساب مي آمد

 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:33 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:2 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

ای گمشده در رویا جادو کن و پیدا شو
جان تشنه ي ديداراست، هامون مهيا شو

جادو کن و پيدا شو تا شب تورو نشناسه
اين از تو شکستن نيست اين اوج يه احساسه

وقتي همه چي اينجا بي رنگ و غم انگيزه
دنياي جهانی ها تکرار يه پائيزه

از شوق تو سرشارم با ياد تو آوازم
پيدا شو که دنيامو با دست تو مي سازم

وقتي تو ازم دوري هر لحظه چه بي رحمه
تنها دل يک گبری حال منو مي فهمه

ترديد نکن منجی ترديد نکن از ما
جادو کن و پيدا شو اي گمشده در رويا


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 8:53 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

ی باور میخواهد
آن هم از جنس امید…
یک امید از ته قلب به تو گوید…
که خدا هست هنوز…!

 


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 8:39 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

پوتک واژه ای سیستانی به معنای نوزاد متولد شده، عروسکی مثالی است که زنان نازا با ساختن و نگهداری از آن و سپس نذر کرد، شانس باردار شدن می یابند؛ همچنین مردم برای آن جان قائل اند و مانند کودکی زنده از او مواظبت می کنند.

در بسیاری از روستاهای سیستان زنانی که صاحب فرزند نمی شوند برای آرامش خاطر خود عروسک پوتک می سازند ، چندی او را نگه داشته و آرزوهای خود را با او مطرح می کند. سپس آن را به زیارتگاه برده و نذر آنجا می کنند (یعنی به آنجا هدیه می کنند) تا به شفاعت امام زاده خداوند متعال به او فرزندی عطا نماید.

همچنین مادرانی که نوزاد دارند پوتکی ساخته و در بالای گهواه کودک نصب می کنند تا کودک با او سرگرم شود و مادر بهتر بتواند به کارهایش برسد.


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:54 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

ازشاعران متاخرودوبیتی سرای ایران می باشد.ازوی دوبیتی های فراوانی درفرهنگ بومی ومحلی ایران به یادگارمانده است.اشعارخودرادرمدح وستایش معشوقه ای به نام دلارام سروده است وآوازه عشق ودوبیتی های اوبه خصوص درفرهنگ محلی مردم سیستان به خوبی به یادگارمانده است.

وی که درسده های نه چندان دوردرسیستان متولدشدوهمانجاعمرخودراگذراندباسرودن دوبیتی های دلچسب به صورت فهولیات آغشته باگویش سیستانی گفته شده است.وی شعوراحساس،شادی واندوه خودرادراین اشعارجاری ساخته بصورتیکه این دوبیتی هاسینه به سینه نقل وبه این زمان رسیده است.

حسینارابدیدوشیب می رفت-وباغستووسیل میوه می رفت

وباغستوبرای میوه خوب-وصدنازووصدغمزه می رفت

وقربون دوچشکای سیاشا-چطوردل ورکنوازتوجداشا

چطودل ورکنوازیارشیری-براووخه یکه دگاآشناشا


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:47 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

اولین شعرمکتوب فارسی توسط وی درنیمه اول قرن سوم هجری سروده شده است ودرواقع اونخستین کسی بودکه به زبان فارسی، شعرعروضی گفت ونخستین شاعرپارسی گواست.براساس اسنادتاریخی،وقتی یعقوب لیث امیروکشورگشای بزرگ ایران  درسال253ه.ق پس ازاینکه خوارج راتارومارکردبادردست داشتن فرمان حکومت سیستان،کابل،خراسان،کرمان،پیروزمندانه به زرنج پایتخت بازگشت.شعراطبق رسم معمول،وی رامدح می گفتند.چون درآن زمان کسی نامه پارسی ننوشته بود،شعرایعقوب  لیث صفاری رابه زبان عربی ستایش می کردند.یعقوب گفت:چیزی که من اندرنیابم چرابایدگفت؟بنابراین محمدابن وصیف سجستانی که دبیررسایل وی بوداولین شعرفارسی بامضمون زیررادروصفش سرود.

ای امیری که امیران جهان خاصه وعام

بنده وچاکرومولای وسگ بندوغلام

ازلی خطی درلوح که ملکی بدهید

به ابی یوسف یعقوب بن الیث همام

عمرعمارتوراخواست وزوگشت بری

تیغ توکردمیانجی به میان ددودام

عمراونزدتوآمدکه توچون نوح بزی

درآکا،تن او،سراوباب طعام

درآکا وطعام:نام دودروازه  درسیستان بوده است که یعقوب پس ازکشتن عمارسرکرده خوارج،سراورادردروازه طعام وتن اورابردروازه درآکا آویخت.

محمدبن وصیف سال هابعدازیعقوب زیسته،در283درخصوص کشته شدن رافع بن هرثمه شعری در287قطعه سروده وبه عمرولیث صفاری تقدیم کرده است.

جزتونزادحواوآدم نکشت

شیرنهادی به دل وبرمنشت

معجزپیغمبرمکی تویی

به کنش وبه منش وبه گوشت

فخرکندعمارروزی بزرگ

کوهدانم من که یعقوب کشت


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 6:40 بعد از ظهر :: توسط : SOHRAB

وسیله بازی:کیچ (گیچ یااستخوان)
مهارت سنجیده شده:سرعت- قدرت
مقدمه: دو گروه شرکت کننده دراین بازی یک نفررابعنوان سرگروه انتخاب کرده این بازی بیشتردرشبهای مهتابی انجام می شود.برای اینکه کیچ که به رنگ سفیداست درتاریکی پیداشود؛یک نفرازیک گروه کیچ رابه طرفی پرتاب کرده بازیکنان دوگروه بایدبه جستجوی کیچ پرداخته وآن راپیداکنندبایداین کیچ رابه سرگروه خودبرساندوگروه مقابل دراین بین سعی می کندتابازوروقدرت خودکیچ را از این فرد گرفته وبه سرگروه خودبرساندوگروه خودی هم باید به کمک این فرد بیایندهرگروهی که قدرت بیشتری داشته باشدوکیچ رابه سرگروه خودبرساند،آن گروه برنده است.
دو تیم با تعدادی نفر به دلخواه (تعداد بازیکنان دو تیم یک اندازه)
استخوان ران مرغ و یا تکه ای چوب در همان اندازه
زمین با اندازه دلخواه
برای شروع بازی مثل تقریبا اکثر بازی های دیگر اول یارها انتخاب می شوند
دو نفر از بازیکنان به عنوان نماینده (کاپیتان) تیم انتخاب می شوند. (دو نفری انتخاب می شوند که زور بازوی بیشتری داشته باشند)
ساختار زمین بازی: زمین بازی را مثل صفحات یک دفتر فرض کنید که خط اول آن بولد است و یا دو خطه.خطی مانند آن در زمین کشیده می شود (با گچ و دمپایی و یا تکه های چوبش فرقی نمی کند).
شروع بازی:
برای شروع بازی زمین که آماده شد دو نماینده پشت خط قرار گرفته و باقی بازیکنان رو به دو نماینده و پشت به میدان اصلی قرار می گیرند. حال نوبت نماینده است تا وسیله ای که در دستش قرار دارد به سمت داخل میدان پرت کنند. و وقتی که نماینده اجازه دادن بازیکنان دو تیم شروع به گشتن برای یافتن وسیله انتخاب شده می کنند.
در این بین اگر گیچ بله زور انتخاب شده باشد بازیکنان تیم مقابل به هر روشی می توانند وسیله را از یار تیم مقابل که وسیله را پیدا کرده است بگیرند و اگر "گیچ بله رضا" انتخاب شده باشد با گفتن یافتم یا پیدا کردم و یا هر جمله دیگری که این را برساند می تواند اعلام کند و به نماینده گروهش تحویل دهد.
این بازی قواعد خاص خودش را نیز دارد
نمونه هایی از این قواعد:
1: پرتاب کردن وسیله بعد از پیدا کردن و عبور آن از خط (خطی که بازیگران رویش می نشینند) به منزله باخت تیم یابنده است و یا اینکه این گیم از بازی محسوب نمی شود. (با توافق دو تیم یکی انتخاب می شود).
2: در صورت پیدا نشدن وسیله بازی دوباره بازی با شئی دیگر تکرار می شود.
3: بازیکنان قبل از پرتاب وسیله نباید داخل زمین بازی را نگاه کنند (به منزله تقلب و تعقیب وسیله با نگاه است) و باعث می شود که شئی دوباره پرتاب شود.
4: بازیکنان حق پرسش و صحبت کردن با نمایندگانشان را ندارند. (این به منزله راهنمایی شان محسوب می شود)


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 16 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:3 بعد از ظهر :: توسط : ARASTOO

دلتنگی معنی ندارد ...

درد دارد ...

دلم می گوید شاید بیایی ...

هنوز زنده ام ...

به امید همین " شاید " ...


ارسال شده در تاریخ : پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 5:23 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی

چهاردوره نماینده مجلس شهرزاهدان باآرای بالای یکصدهزارنفردرهردوره

متولد 1330 شهرستان زابل

جراح و متخصص چشم، فلوشيپ ويتره و رتين، فارغ التحصيل سال 1365 از دانشگاه شهيد بهشتي، استاد پايه30 و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:10 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

به پيش پدر شد بپرسيد ازوى           كه با من جهان پهلوانا بگوى‏

كه افراسياب آن بد انديش مرد         كجا جاى گيرد بروز نبرد ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:11 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

در مورد نحوه تشكيل اين باد نظرات مختلف اما هم جهتي ابراز شده است :

ساده ترين آن جابجايي هواي گرم دشت سيستان با هواي سرد عرضهاي شمالي مي باشدايجاد يك سيستم كم فشاردر ماههاي تابستان بر روي كوير ريگستان وحركت به سمت بالا بمنظور تعادل با هواي خشك استپهاي مرتفع آسياي مركزي موجب حركت توده هواي خشك از سمت شمال وشمال غرب به به سمت جنوب وجنوب شرق مي شود و به خاطر تداوم وزش به باد 120روزه مشهور  است .منشا اين بادها هر چه باشد بر اثر اختلاف فشار بين ارتفاعات شمالي افغانستان ودشت نا اميد تقويت مي گردد.در گزارش اداره كل هواشناسي استان نيزآمده است : اين باد متاثر از بادهاي موسمي هندمي باشد بدين صورت كه در شمال افغانستان براثر استقرار يك سيستم پرفشار كه رطوبت خودرا در اثر باران هاي سنگين از دست داده و همزمان با آن يك سيستم كم فشار فصلي از نوع حرارتي در دشت زابل به وجود مي آيد كه به علت اختلاف فشار هوا بين كوهستانهاي افغانستان و دشت سيستان اين باد تشكيل مي شود .

 به علت توپوگرافي دشت زابل كه ارتفاعات پلنگان در غرب و ارتفاعات بابائي در شمال شرق اين دشت واقع شده است . حالت كانال طبيعي ايجاد نموده و باعث تشديد سرعت اين باد مي شود .

اين باد در منطقه زابل به باد لوار معروف است كه به مفهوم گرم و خشك بودن اين باد است كه اين باد داراي جهت شمالي و يا شمال غربي مي باشد .


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 9 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 10:19 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 9 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 10:12 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

سيستان در دانش باستان شناسي از جايگاه والايي برخوردار است... ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 9 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:54 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

   ورود به جمع عیاران مراسمی داشت و شرایط مخصوصی را شامل می شد و تازه وارد باید الفاظی از سر صدق به زبان می آورد و مراسم تحلیف به جا می آورد : ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 4 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:56 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

از روزِ کِه نِیزار خدا نظَر بشَدَک
سوزگَردَن و چور و بَلغی کمتَر بشَدَک
اَز روزِ کِه ماِیی نِی خورَک دَر بشَدَک
نِی رِئشیو سُستُ مایی گَنگَر بشَدَک
کو خواجه و نِیزار و کَل اَم سَر بشَدَک
راز گَز خُشکِ گَردَه گَستَر بشَدَک
بَدبختی شَهر مِشما بِیشتَر بشَدک ادامه مطلب...

ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 4 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:52 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

رگ درماني ( رگ زدن( فصادي)و رگ كشتن

 سياتيك :  در سيستان رگي را در محل باسن مي گيرند تابه اصطلاح بميرد

درد نيم سر : رگي در نزديكي پلك چشم مي زدند

پوست درماني

قبض شكم : براي درمان نفخ يا قبض شكم بيمار را در پوست مي كنند

تيرخوردگي : مريض تيرخورده را در پوست الاغ مي كنند

سيه باد : در زمستان در پوست گوسفند و تابستان در پوست بز و اگرمريض بچه باشد ،او را در پوست بزغاله   مي كنند

داغ درماني

سياتيك : نگي كه همان سياتيك يا كمر درد و پادرد است ‌براي درمان رگ نگو كه پشت انگشت كوچك پاست از همان سمت بدن كه درد دارد داغ مي كنند  . يا قوزك پا را داغ مي كنند .

 بادگرمي : براي درمان اين مرض كه همان سينوزيت است درفصل بهار فرق سر ، بازو و پيشاني مريض را داغ مي كنند


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 4 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 9:43 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

از ماخذی که اکنون موجود است می توان تا اندازه ای وضعیت عمرانی و آبادانی شهر تاریخی زرنج را تعیین کرد ، این شهر به بیان جغرافیون در هفتاد فرسخی فهرج واقع و از جارو سمت کرمان شش فرسخ راه داشت و مسافت آن تا هرات 60 فرسخ بود. ابن حوقل گوید: که نهر (هند مدن) هلمند قریب یک فرسخ از شهر سجستان میگذرد و در اوقاتی که آب زیادت باشد از این شهر تا بست رفت و آمد سفالین جاری است. مسافت بین کراویه و زرنج را سه فرسنگ و تا فراه سه منزل دانسته اند.

 شهر زرنج خیلی بزرگ بوده حصنی و خندقی داشت ابنیه آن خشتی و گلی بود زیرا که چوب آن را (کویه ) میخورد و بنای چوبی در آنجا دوامی نداشت


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 3:6 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 2:57 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

ایشان نامه ای خطاب به فرماندارسیستان نوشت ،که متن نامه بدین شرح است:

به نام خدا

سلام بر تو و بر بندگان شایسته خدا

ای فرماندار سیستان

قدرت و حکومت امانتی است در اختیار تو تا خدمتگزار بندگان خدا باشی.با این قدرت و توانایی باید به برادران دینی خود کمک کنی و به یاری آنان بشتابی،تنها چیزی که برای تو باقی می ماند نیکوییها و کمکهایی است که درین مقام به برادران دینی خود می کنی آگاه باش که خدا در قیامت از تمام کارهایت باز خواست می کند وکوچکترین عملی از خدا پنهان نخواهد ماند.

محمدبن علی الجواد"


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 2:43 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

    وی در شیب آب سیستان متولد و حدود نیم قرن پیش برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفته و با مرحوم آیت الله بختیاری هم درس و هم حجره می شود.ایشان بعد از اتمام تحصیلات با همراهی گروهی از اکابر بزرگان نجف  نه بر اساس میل درونی خویش بلکه بر اساس دستور الهی به سیستان و به روستای خود در شیب آب مراجعه نموده و ساکن می گردد. علیرغم درخواستهای مکرر برای حضور در حوزه قم ترجیح میدهد که در سیستان بماند و چون کسی را نمی یابد که علومش را اخذ نماید ...تمامی تقریرات و درسهایش رابه رودخانه هیرمند می ریزد ...ایشان در دهه شصت دارفانی را وداع و در قبرستان روستا دارای مقبره ایست ...بر سنگ مزار ایشان نسب شان با حدود سی واسطه به امیر ورقاع خزاعی میرسد ... نبوغ ایشان در علم رجال و انساب بوده و قادر به اثبات رابطه فامیلی بیشتر مردم سیستان بوده است...وی گنجینه ای  بودکه دور از چشم محققان به خاک رفته است....


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 2:33 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

خدا تنها روزنه ی امیدی است که هیچگاه بسته نمی شود...

  تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد...

  با پای شکسته هم می توان سراغش رفت...

  تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر می خرد...

  تنها کسی است که وقتی همه رفتند، می ماند...

  وقتی همه پشت کردند، آغوش می گشاید...

وقتی همه تنهایت گذاشتند ، محرمت می شود...

 تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد، نه با تنبیه کردن


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 3 ارديبهشت 1392برچسب:, :: 2:28 بعد از ظهر :: توسط : mojtaba

درباره وبلاگ
امیدوارم این یادگاری های مکتوب ناگفته های سرزمینم رابرهمگان روشن نماید. اهورای پاک راشاکرم برآنکه ازجام خدمت ؛به من جرعه ای نوشاندتاگامی درراه اونهم وبه مقام قربش نزدیک گردم. امیدوارم که تلاشم دراهدای این وبلاگ موردرضایت مخاطبین قرارگرفته وباانعکاس نظرات پیرامون مندرجات،مراازانتظارات آینده خودبهره مندفرمایند.
موضوعات
آرشيو وبلاگ
نويسندگان

Alternative content